Vrijwilligers

St. Maarten vrijwilliger:
iets voor U?

De Hulpdienst St. Maarten kan versterking gebruiken bij zowel de vervoersdienst als de klussendienst. Wij bestaan inmiddels 40 jaren en we hebben regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig, de vrijwilligers uit de begin jaren zijn inmiddels haast allemaal vervangen. Ja, haast allemaal, er zijn er nog uit het begin want het is heel dankbaar werk.

Voor de vervoersdienst zoeken wij mensen die met hun eigen auto iemand willen rijden naar een arts, tandarts of laboratorium in de regio. De maximale afstand is 25 km. De kosten voor vervoer en parkeren worden vergoed door de hulpvrager. St. Maarten regelt de verzekering.
U kunt zelf aangeven wanneer u wel of niet kunt rijden, het gaat altijd in overleg.

Voor de klussendienst zijn wij op zoek naar mensen die handig zijn in en om huis. De klussen duren niet langer dan twee uur en de klus is altijd incidenteel. Beschouw uzelf daar als “de handige buurman -vrouw”. het tijdstip gaat altijd in overleg met de cliënt.

Of het nu gaat om vervoerswerk of klussen, het geeft veel voldoening als u een ander kunt helpen. De hulp wordt altijd zeer gewaardeerd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren of het secretariaat.

De coördinatoren:
– vervoer: Ank Eichhorn tel. 06 465 33 160
– vervoer: Mieke van den Groenendaal tel. 06 313 77 155
– klussen: Tiny Broeren tel. 06 313 79 101

Spreek uw naam en telefoonnummer in en u wordt teruggebeld.

Secretariaat Hulpdienst St Maarten:
Hans van Buuren, Saturnus 45, 5591 SC Heeze. Tel 040-226 2566

E-mail: stmaartenheezeleende@gmail.com

Wilt u de Hulpdienst St. Maarten financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 78 Rabo 0120 3342 32  t.n.v. Hulpdienst St. Maarten.