Klussendienst

De Hulpdienst St. Maarten is per 1 juli weer van start gaan met de klussendienst, en wel onder de volgende voorwaarden:

– de aanvrager en zijn/haar medehuisgenoten zijn klachtenvrij op het moment van aanvraag en op het moment van de klus
– de klusser is klachtenvrij op het moment van de klus
– de klusser heeft tevoren zijn handen gewassen en na afloop reinigt hij zijn handen
– de klusser en de aanvrager nemen de 1,5 meter in acht

De Klussendienst kan allerlei kleine huis- tuin- en keukenklussen doen.

Het betreft kleine werkzaamheden in en om huis die u zelf door omstandigheden niet meer kunt doen. Het zijn klusjes waarvoor een professioneel bedrijf doorgaans niet komt.

De klus mag niet langer duren dan twee uur en er geldt een eigen bijdrage van € 2,50 voor elk half uur. Onkosten voor eventueel benodigd materiaal worden met u afgestemd.

Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator:

Tiny Broeren, tel. 06 313 79 101

Tiny Broeren,
tel. 06 313 79 101

 

 

 

 

 

U kunt altijd uw naam en telefoonnummer inspreken als hij even niet in de gelegenheid is om de telefoon op te nemen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.