Historie

st-maarten-transp2klSt. Maarten (geboren in 316) was een Romeins soldaat die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf.
De vrijwilligers van St. Maarten geven een deel van hun tijd aan mensen die het nodig hebben.

 

 

 

 

Oprichting Hulpdienst St. Maarten
In 1982 is het jaar van het gebed. Het parochiebestuur van St. Martinus vindt dat ook praktisch iets gedaan moet worden: de Hulpdienst wordt bedacht.

Louise Roelofs (2007)

Louise Roelofs (foto 2007)

Een voorbereidingscommissie, bestaande uit Louise Roelofs, Candy Paul en Wil v.d. Paal, gaat uitzoeken hoe het kan worden aangepakt. Zij gaan kijken hoe het werkt  in Venlo-Blerick  en zij voeren gesprekken met de Zonnebloem, de parochie en de protestante gemeente. Doel is om te zien of er vraag is en ook aanbod van vrijwilligers en afstemming over de invulling van de werkzaamheden. De protestante kerk heeft sympathie voor het initiatief en schenkt (tot op heden!) jaarlijks een geldbedrag. Van de St. Martinus parochie krijgt de Hulpdienst een startbedrag van 200 gulden. Er zijn verder geen inkomsten, afgezien van giften of vrijwillige bijdragen van mensen die vervoerd worden: dat  geld komt in de kas.
Het is april 1983 als de Hulpdienst daadwerkelijk van start gaat. Louise Roelofs is voorzitter, Henk Janssens is secretaris en Candy Paul  is penningmeester. De naam Hulpdienst  St. Maarten is afgeleid van de heilige Martinus die een arme te hulp komt en hem een deel van zijn mantel schenkt.

brief 1983

 

 

 

 


Maaltijdbezorging

De gemeente vraagt aan de Hulpdienst of zij ook maaltijden zouden kunnen bezorgen. In overleg met Mw. Welten, directrice Nicasiushuis, kan de keuken van Nicasius worden ingezet voor de bereiding. Vijf vrijwilligers zijn maaltijden gaan bezorgen: dagelijks op de fiets. De vraag naar maaltijden neemt toe en de gemeente gaat de bezorging anders regelen, met auto’s.

Vluchtelingen

vluchtelingengezin (2008)

vluchtelingengezin (foto 2008)

In 1987 vraagt de gemeente of de Hulpdienst iets kan gaan doen voor asielzoekers. De voorzitter van St. Maarten, Louise Roelofs, is al actief bij vluchtelingenwerk. Zij vraagt of hulpdienstmedewerkers Marianne van Gorp en Margriet Moonen zich ook daarvoor willen gaan inzetten. De hulp aan vluchtelingen wordt in 2006 ondergebracht bij de welzijnsorganisatie, vanaf mei 2008 is dat Paladijn.

Formalisering status vrijwilligers
De gemeente wil de vrijwilligers gaan verzekeren, dat kost geld, het is de start van een formalisering van de vrijwilligersstatus en een boekhouding waar geld wordt gevraagd voor vervoer.

Activiteiten in Nicasiushuis
Eind jaren tachtig vraagt Mw. Welten, directrice van het Nicasiushuis, aan St. Maarten of er vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Ank Eichhorn en Riek v.d. Paal starten met spelletjes op de avond, daar blijkt te weinig belangstelling voor. Het kienen op de dinsdagmiddag is wel een succes. Na ongeveer drie jaar, komt er bij Nicasius een professional voor de activiteitenbegeleiding.

Bezoekdienst weduwen/weduwnaars
RIWO (Regionaal instituut Welzijn Ouderen) doet een verzoek aan de Hulpdienst voor een bezoekdienst weduwen/weduwnaars. In september 1994 gaat de bezoekdienst van start. Ank Eichhorn en Joke van Leenders, vrijwilligers van de Hulpdienst, stappen daar in, zij krijgen eerst een cursus en in januari 1995 vinden de eerste bezoeken plaats. Vanaf  2009 valt de bezoekdienst onder de welzijnsorganisatie Paladijn.

Eetpunt
St. Maarten krijgt geld van de Rotary en van C&A met de vraag om dat niet in de algemene middelen te stoppen maar om er een project mee te starten. Dat wordt het Eetpunt. Louise Roelofs en Tineke van Vugt starten dit op. Op 30 juni 2000 vindt de eerste maaltijd plaats. Per augustus 2007 verzelfstandigt het Eetpunt . Per 25 maart 2009 is het officieel een stichting: Stichting Eetpunt Heeze.

Klussendienst

NL Doet 2014

NL Doet 2014

Op 22 maart 1996 neemt St. Maarten het initiatief voor een klussendienst, de klussendienst start  juni 1996 onder auspiciën van het C.I.S. (Centraal  Informatie Steunpunt), maar komt nog niet echt van de grond. Op 1 november 2001 komt de klussendienst onder de vlag van St. Maarten. De Klussendienst wordt bemenst door een vaste groep mannen. Jaarlijks spannen zij zich in voor NL Doet, een actie van het Oranjefonds.

Koffieochtenden

koffieochtend (2012)

koffieochtend (foto 2012)

Mies Machielsen start op 9 november 2001 met de koffieochtenden in de kantine van de korfbalvereniging aan de Ds. Kremerstraat. Elke  eerste en derde vrijdagochtend van de maand van 10.00-12.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie, bijpraten en een spelletje spelen. De mensen komen graag, het aantal deelnemers stijgt gestaag.

 

 

Jubileum
In 2002 wordt het 20-jarig jubileum gevierd met een activiteit bij de Rooi Pannen. In 2007 bestaat de Hulpdienst 25 jaar, dat wordt gevierd met een middag beeldhouwen en gezellig samenzijn. Een aantal vrijwilligers worden voor hun jarenlange inzet in de bloemetjes gezet, Martha Heyne krijgt een lintje.

Huub van Hout bekijkt kritisch het resultaat

Huub van Hout bekijkt kritisch het resultaat

samen beeldhouwen

samen beeldhouwen

Martha Heyne krijgt lintje

Martha Heyne krijgt lintje

jubilarissen

jubilarissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan krijgt Sint Maarten geld van de gemeente. Zij organiseren daarvoor een gezellige dag voor een groep ouderen.

de mensen ophalen voor de gezellige dag

de mensen ophalen voor de gezellige dag

Louise Roelofs haalt mevrouw op in Nicasiushuis

Louise Roelofs haalt mevrouw op in Nicasiushuis

gezellige start van de dag

gezellige start van de dag

samen bewegen in sporthal (2008)

samen bewegen in sporthal

In 2014 bestaat de koffieochtend 12,5 jaar en dat wordt gevierd:

Mies Machielsen, al 12,5 jaar kartrekker

Mies Machielsen, al 12,5 jaar kartrekker

start met koffie en gebak

start met koffie en gebak