Home

Hulpdienst St. Maarten

Per 26 januari 2022 is de lockdown versoepeld, St. Maarten hervat haar vervoersdienst en klussendienst, daarbij wordt wel het coronaprotocol gehanteerd, kijk hiervoor op de pagina vervoer en de pagina klussendienst.
De koffieochtenden gaan nog niet van start.

De Hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers die hulp biedt van praktische en ondersteunende aard. Iedereen in de gemeente Heeze-Leende, ongeacht leeftijd en levensovertuiging, kan gebruik maken van deze dienst.

De Hulpdienst is opgericht in 1983. Al die  jaren zijn onze vrijwilligers actief, zij springen in op momenten dat de ‘ouderwetse’ burenhulp even niet mogelijk is. Als u met grote regelmaat hulp nodig hebt, kan St. Maarten u de 1e keer helpen, vervolgens moet u dan naar andere oplossingen zoeken.

Onze kernactiviteiten betreffen de vervoersdienst, de klussendienst en de koffieochtenden.

Alle hulp wordt geboden in vertrouwelijke sfeer.

St. Maarten vrijwilliger: iets voor U?
De Hulpdienst kan versterking goed gebruiken, zowel op het terrein van vervoer als bij de klussendienst, lees meer …