Home

Hulpdienst St. Maarten

Per 5 juli zijn de activiteiten van St Maarten weer van start gegaan. Dat geldt zowel voor de vervoersdienst als de klussendienst als de koffieochtenden. Voorwaarde blijft wel dat de hulpvrager en zijn naasten geen corona verschijnselen heeft én daarnaast houden wij uiteraard de 1,5 meter in acht. Dit laatste betekent dat u zelfstandig in en uit de auto moeten kunnen stappen.
Voor meer informatie over het protocol klik op vervoer of klussendienst

De Hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers die hulp biedt van praktische en ondersteunende aard. Iedereen in de gemeente Heeze-Leende, ongeacht leeftijd en levensovertuiging, kan gebruik maken van deze dienst.

De Hulpdienst is opgericht in 1983. Al die  jaren zijn onze vrijwilligers actief, zij springen in op momenten dat de ‘ouderwetse’ burenhulp even niet mogelijk is. Als u met grote regelmaat hulp nodig hebt, kan St. Maarten u de 1e keer helpen, vervolgens moet u dan naar andere oplossingen zoeken.

Onze kernactiviteiten betreffen de vervoersdienst, de klussendienst en de koffieochtenden.

Alle hulp wordt geboden in vertrouwelijke sfeer.

St. Maarten vrijwilliger: iets voor U?
De Hulpdienst kan versterking goed gebruiken, zowel op het terrein van vervoer als bij de klussendienst, lees meer …