Home

Hulpdienst St. Maarten

* update d.d 27-08-2020
Als gevolg van de regels van het RIVM en de maatregelen van de overheid 
 m.b.t. het corona virus liggen veel van onze activiteiten stil.

Door de 1,5 meter maatregel kan helaas nog geen vervoer plaatsvinden. Dit geldt vooralsnog t/m september. Eind september wordt opnieuw bekeken wat mogelijk is. De gemeente heeft onder bepaalde voorwaarden de taxbus toegankelijk gemaakt voor niet-pashouders. informatie vindt u op de website van de taxbus: 

De koffieochtenden op de 1e en 3e vrijdag van de maand kunnen ook nog niet van start gaan.

Onze mensen van de klussendienst zijn per 1 juli weer aan de slag gegaan
Voor meer informatie
klik hier

St.Maarten wenst iedereen een goede gezondheid en wij hopen snel weer aan de slag te kunnen.

De Hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers die hulp biedt van praktische en ondersteunende aard. Iedereen in de gemeente Heeze-Leende, ongeacht leeftijd en levensovertuiging, kan gebruik maken van deze dienst.

De Hulpdienst is opgericht in 1982. Al 35 jaar zijn onze vrijwilligers actief, zij springen in op momenten dat de ‘ouderwetse’ burenhulp even niet mogelijk is. Als u met grote regelmaat hulp nodig hebt, kan St. Maarten u de 1e keer helpen, vervolgens moet u dan naar andere oplossingen zoeken.

Onze kernactiviteiten betreffen de vervoersdienst, de klussendienst en de koffieochtenden.

Alle hulp wordt geboden in vertrouwelijke sfeer.

St. Maarten vrijwilliger: iets voor U?
De Hulpdienst kan versterking goed gebruiken, zowel op het terrein van vervoer als bij de klussendienst, lees meer … 

Klussers St Maarten actief bij zorgboerderij Molenschut

Klussers St Maarten actief bij zorgboerderij Molenschut voor de aanleg van een beweegtuin

IMG_4238klweb